طعم بي نظير و خاص


 

پسته هاي شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد طعم بي نظير و غير قابل متمايزي را دارا مي باشند. تمامي مصرف کنندگان ترجيح خويش را نسبت به طعم و مزه ي پسته هاي توکا نشان داده اند.

keyboard_arrow_up