ميزان پايين افلاتوکسین

سیرجان بنیاد

ميزان افلاتوکسین پسته شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد (توکا) مطابق با استانداردها و معيارهاي جهاني مي باشد آن هم به علت رعايت مسايل ايمني و اصول بهداشتي.

keyboard_arrow_up