« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد خرید نوار تیپ بغل دوخت به متراژ حدود یک میلیون و پانصد هزار متر(طول هر رول 1000 متر، فاصله روزنه ها 20 سانتی متر، دبی 2 تا 5/2 لیتر در ساعت، ضخامت جداره175 میکرون، فشارکارکرد 1 تا 2/1 Bar ، قطر لوله 16 میلیمتر،وزن حداقل 11 و حداکثر 13کیلو گرم وضریب یکنواختی ریزش آب در طول 80 متر بیش از %80 باشد) جهت واحد ابراهیم آباد از واحد های تحت پوشش خود را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه شرکتها یا افراد حقیقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به وب‌سایت www.pistachio-tooka.ir و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمائید.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت 14 روز شنبه    16/07/1401و زمان برگزاری مناقصه ساعت 10 روز یکشنبه مورخ  17/07/1401 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی شرکت تماس حاصل نمائید.

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.

*روابط عمومی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد*

 

keyboard_arrow_up