« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد از واحدهای تحت پوشش خود واقع در استان فارس، شهرستان مرودشت، واحد سیدان و استان کرمان، شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را به به میزان حدود 2600 تن مرکبات (برداشت از اواخر مهر لغایت پایان اسفند 1400)، حدود 4500 تن گوجه فرنگی ( حدود 750 تن مربوط به واحد سیدان و 3750 تن مربوط به مجتمع ابراهیم آباد) و حدود 700 تن فلفل دلمه ای (مربوط به مجتمع ابراهیم آباد) از مهر ماه 1400 لغایت پایان تیر ماه 1401 از طريق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. بدينوسيله از متقاضیانی كه توانایی انجام عملیات مناقصه مذکور را دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت بازدید از محل انجام موضوع مناقصه و اخذ برگ شرايط شركت در مناقصه حداكثر تا تاريخ 27/06/1400 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09127607822 کارشناس بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 11 روز یکشنبه 28/06/1400 تحويل دبيرخانه شركت نمايند. زمان برگزاری مناقصه روز دوشنبه 29/06/1400 راس ساعت 11 در محل دفتر مركزي شركت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسدآبادی مي‌باشد .

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.

keyboard_arrow_up