ارزیابی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در سومین دوره جایزه تعالی

به منظور ارزیابی میزان موفقیت و تعالی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد، این شرکت با استفاده از مدل EFQM در سطح تقدیر نامه ارزیابی شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد، این شرکت با هدف بهبود ساختار سازمانی با تشکیل کارگروههای تعالی و اجرای فرآیند خود ارزیابی، اظهارنامه مربوطه را تدوین نموده کهارزیابی نهایی طی روزهای 13 و 14 بهمن ماه توسط تیم ارزیابان منتخب دبیرخانه تعالی انجام شد.

این گزارش افزود شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد با الگو برداری از مدل تعالی و پیشرفت با جدیت برتحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی، چشم انداز و آرمانهای سازمانی و ارتقاء کارکنان خود را تعریف نموده و تمام تلاش و کوشش خود را بر دستیابی به اهداف استراتژیک به کار می گیرد.

keyboard_arrow_up