« آگهي مناقصه عملیات های سورت ، برداشت و بارگیری گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان »

شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد در نظر دارد عملیات اعلامی فوق الذکر (کاشت ـ داشت و …) گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان واقع در استان فارس شهرستان مرودشت، واحد سیدان را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید . لذا از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی که توانایی انجام موضوع مناقصه مذکور را دارند جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می‌آید؛ متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه www.pistachio-tooka.ir و یا به آدرس : سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

حداکثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه شرکت واقع در سیرجان ، بلوار سیدجمال الدین اسدآبادی ، حدفاصل چهارراه قاآنی و سه راهی کرمان ، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت 14 روز شنبه 23/02/1402و زمان برگزاری مناقصه ساعت 14 روز یک شنبه مورخ 24/02/1402 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحد بازرگانی و شماره همراه 09173099956 مدیر گلخانه واحد سیدان تماس حاصل نمائید.

 

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.

keyboard_arrow_up