خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز و خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی (نوبت دوم)

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید یک دستگاه ایستگاه تقلیل فشار گاز از نوع کابینتی با نصب کنتور با فشار ورودی 250Psi و فشار خروجی 60Psi با ظرفیت 5000 متر مکعب در ساعت (T.B.S.250.60.5000)با کیفیت مطلوب و همچنین خرید لوازم مورد نیاز جهت گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و تولیدکنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) که دارای گواهینامه (certificate)کهمورد تأیید شرکت ملی گاز ایران می باشند(vendor lest) جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید؛ ضمناً کلیه مصالح مصرفی جهت ساخت ایستگاه و تهیه و تکمیل مدارک ارزیابی کیفی و گواهینامه ها و مجوزات لازم باید مورد تأیید بازرسی فنی شرکت ملی گاز بوده و تحویل مناقصه گزار گردد. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس: سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، حد فاصل چهار راه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

حداكثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، حد فاصل چهار راه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت 12 روز یکشنبه مورخ 01/12/1400 و زمان برگزاری مناقصه خرید ایستگاه گاز ساعت 12 روز دو شنبه مورخ 02 /12/1400 و زمان برگزاری مناقصه خرید لوازم جهت اجرای شبکه گاز رسانی به گلخانه ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 02/12/1400 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحدبازرگانی و شماره های همراه 09131453185 و09131456552 تماس حاصل فرمائید.

 

جهت دریافت برگ شرایط ایستگاه تقلیل فشار گاز اینجا کلیک کنید.

 

جهت دریافت برگ شرایط خرید لوازم مورد نیاز گاز رسانی اینجا کلیک کنید.

keyboard_arrow_up