« آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

 

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد عملیات خرید لوازم مورد نیاز جهت گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد واقع در استان کرمان شهرستان ارزوئیه، روستای وکیل آباد را از طریق مناقصه عمومی به متقاضیان واجد شرایط واگذار نماید. لذا از کلیه شرکت ها و تولیدکنندگان (اشخاص حقیقی و حقوقی) که دارای گواهینامه (certificate)کهمورد تأیید شرکت ملی گاز ایران می باشند(vendor lest) جهت شرکت در مناقصه دعوت بعمل می آید؛ ضمناً کلیه مدارک جهت ارزیابی کیفی و گواهینامه ها و مجوزات لازم باید مورد تأیید بازرسی فنی شرکت ملی گاز بوده و تحویل مناقصه گزار گردد. متقاضیان محترم می توانند جهت دریافت اسناد شرکت در مناقصه به وب سایت www.pistachio-tooka.irو یا به آدرس: سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، حد فاصل چهار راه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مراجعه نمایند.

حداكثر مهلت تحویل پیشنهادات به دبیر خانه شرکت واقع در سیرجان، بلوار سید جمال الدین اسد آبادی، حد فاصل چهار راه قاآنی و سه راه کرمان، شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 23/12/1400 و زمان برگزاری مناقصه خرید لوازم جهت اجرای شبکه گاز رسانی به گلخانه ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 24/12/1400 می باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 42304403-034 واحدبازرگانی و شماره های همراه 09133825686 و09131456552 تماس حاصل فرمائید.

 

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.

 

جهت دریافت لیست ضمیمه اینجا کلیک کنید.

keyboard_arrow_up