«آگهي مزايده فروش پسته ( کالک)»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 67 تن پسته کالک از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی بفروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت بعمل مي‌آيد جهت رؤیت نمونه محصول ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ  11/02/1402 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفنهاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس و یا به سایت www.pistachio-tooka.ir مراجعه و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 14 روزسه شنبه 12/02/1402 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 12/02/1402 رأس ساعت 15 در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد.

 

جهت دریافت برگ شرایط اینجا کلیک کنید.

keyboard_arrow_up