«آگهي مزايده فروش پسته(نوبت دوم)»

شركت كشاورزي سيرجان بنياد درنظر دارد حدود 300 تن انواع پسته از محصول تولیدی خود را از طريق مزايده عمومی به فروش برساند، بدينوسيله از اشخاص حقیقی و حقوقی كه تمايل به خريد دارند دعوت به عمل مي‌آيد جهت روئیت نمونه محصولات ارائه شده برای فروش و اخذ برگ شرايط شركت در مزايده حداكثر تا تاريخ 98/12/19 همه روزه بجز ايام تعطيل در ساعات اداري به دفتر شركت واقع در سيرجان ، بلوار سيدجمال الدين اسدآبادي ، شركت كشاورزي سيرجان بنياد مراجعه و يا با شماره تلفن هاي42305430 ـ 42304403 ـ 034 واحد بازرگانی شركت و شماره همراه 09131456552 مدیر بازرگانی تماس  و پيشنهادات خود را حداكثر تا ساعت 10 صبح روز سه شنبه مورخ 98/12/20 تحويل دبيرخانه شركت نمايند . زمان برگزاری مزایده روز سه شنبه 98/12/20رأس ساعت 11 صبح در محل دفتر مركزي شركت مي‌باشد .

ضمناً لیست اقلام پسته مورد فروش و همچنین شرایط فروش در مورخ 98/12/13در سایت درج می گردد .

جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده فروش محصول پسته اینجا کلیک نمائید.

جهت دریافت برگ شرایط شرکت در مزایده فروش محصول پسته با قیمت پایه اینجا کلیک نمائید.

                   شركت كشاورزي سيرجان بنياد

keyboard_arrow_up