برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

برگزاری جلسه ارزیابی جایزه ملی تعالی و پیشرفت در شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد

به گزارش روابط عمومی شرکت، جلسه ششمین دوره ارزیابی جایزه ملی‌‌ تعالی و پیشرفت در تاریخ ۲۱ و ۲۲ خرداد ماه۱۴۰۱ با حضور مدیرعامل، مدیران و کارشناسان شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد به همراه هیات ارزیابان در دفتر مرکزی شرکت برگزار گردید.
طی فرآیند ارزیابی، مدیران و کارشناسان نسبت به ارائه مستندات و توضیحات لازم درخصوص فرآیندها در بخش های مختلف اقدام و در ادامه از واحدهای تابعه بازدید بعمل آوردند.

keyboard_arrow_up