حضور در نمایشگاه yammy Food برج میلاد

حضور شركت سيرجان بنياد در نمايشگاه صنايع غذايي با كشور هاي اسلامي 
Yummy Food Expert  در محل برج ميلاد تهران و استقبال بازديد كنندگان و تجار خارجي از غرفه اين شركت {gallery}yammy food:::0:0{/gallery}
keyboard_arrow_up