مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات سال 1402

آگهی مناقصه عملیات مرمت و لایروبی قنات «نوبت اول»

آگهی مزایده فروش پسته «نوبت اول »

آگهی مزایده فروش خودرو «نوبت دوم»

آگهي مزايده فروش پسته «نوبت اول »

آگهي مزايده فروش خودرو «نوبت اول»

آگهي مزايده فروش پسته «نوبت اول »

آگهي مناقصه عملیات تسطیح و رگلاژ باغات «نوبت دوم»

آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست «نوبت دوم»

آگهي مزايده فروش ضایعات «تجدید نوبت دوم»

آگهي مناقصه حفر کانال کود «نوبت اول»

آگهي مزايده فروش پسته «نوبت اول»

آگهي مزايده فروش ضایعات «نوبت دوم»

آگهي مناقصه خرید کارتن پلاست «نوبت اول»

آگهي مناقصه خرید پالت چوبی «نوبت اول»

آگهي مناقصه عملیات رگلاژ باغات بوسیله گریدر «نوبت اول»

آگهي مناقصه عملیات مرمت و لایروبی قنات «نوبت دوم»

آگهي مناقصه عملیات مرمت و لایروبی قنات «نوبت اول»

آگهي مزايده فروش ضایعات و خودرو «نوبت دوم»

آگهي مزايده فروش پسته «نوبت دوم»

آگهي مناقصه عملیات ساخت ساختمان آتش نشانی «نوبت دوم»

مناقصات و مزایدات سال 1401

« آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»«نوبت دوم»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی اردیبهشت ماه 1400 »

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 نوبت دوم »

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل اردیبهشت ماه 1400 »

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و چهار صد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت »

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد »

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 »

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » نوبت دوم

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»

« آگهي مناقصه عملیات های کاشت و داشت گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان »

keyboard_arrow_up