مناقصات و مزایدات

مناقصات و مزایدات سال 1402

آگهي مناقصه عملیات ساخت ساختمان آتش نشانی « نوبت اول »

آگهي مزايده فروش پسته «نوبت اول»

«آگهي مناقصه خرید کاغذ و مقوا»

«آگهي مناقصه خرید سبد»

«آگهی مناقصه حمل کود حیوانی (گاوی) »

«آگهي مزايده فروش پسته»

مناقصات و مزایدات سال 1401

« آگهي مناقصه خرید لوازم موردنیاز جهت اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات واحد ابراهیم آباد»«نوبت دوم»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصول مرکبات، گوجه فرنگی و فلفل دلمه ای واحد سیدان و مجتمع ابراهیم آباد»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد»

« آگهي مناقصه برداشت، سورت، بسته بندی و بارگیری محصولات گلخانه ای واحد ابراهیم آباد» «نوبت دوم»

« اجرای شبکه گاز رسانی به مجتمع گلخانه واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401» «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه انجام عملیات آبیاری، تأمین نیروی ماشین آلات و امور متفرقه زراعی و باغی اردیبهشت ماه 1400 »

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل مرکزی آبیاری استخر رسوبگیر واحد ابراهیم آباد خردادماه 1400 نوبت دوم »

« آگهي مناقصه خرید ،تجهیز و راه اندازی ایستگاه پمپاژ و کنترل اردیبهشت ماه 1400 »

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرون به متراژ یک میلیون متر جهت واحد ابراهیم آباد تیرماه 1401 » «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 »

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و چهار صد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت »

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد »

« آگهي مناقصه خرید یک میلیون و پانصد هزار متر نوار تیپ بغل دوخت جهت واحد ابراهیم آباد » «نوبت دوم»

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 »

« آگهي مناقصه بستر کشت گلخانه خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

« آگهي مناقصه خرید نوار تیپ 175 میکرونی به متراژ یک میلیون متر خرداد ماه 1401 » (نوبت دوم)

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد » نوبت دوم

« آگهي مناقصه عملیات کاشت و داشت گلخانه 20 هکتاری واحد ابراهیم آباد مرداد ماه 1401»

« آگهي مناقصه عملیات های کاشت و داشت گلخانه 5 هکتاری واحد سیدان »

keyboard_arrow_up